Boligansøgning

Ældre- og handicapegnede boliger

I Rødovre Kommune findes 6 forskellige boligafdelinger, der alle egner sig til ældre borgere med større eller mindre handicaps. Disse boligafdelinger er
Tømmergrunden, Damhus Torvegård, Doktorhaven, Broparken, Søparken samt Ørbygård.

Tømmergrunden og Damhus Torvegård

For at komme i betragtning til en bolig i disse afdelinger, skal man bo i Rødovre Kommune og opfylde mindst 2 af nedenstående 3 kriterier:

  1. Man skal være over 60 år
  2. Man skal have et handicap der nødvendiggør et boligskifte.
  3. Man skal have et boligproblem ud fra, at enten nuværende bolig er for stor eller lille

Visitationsboliger for ældre

Til visitationsboligerne i Doktorhaven, Broparken og Søparken anvises primært ældre/ personer med handicap, og for at komme i betragtning til en bolig, skal man indstilles og godkendes af et visitationsudvalg på baggrund af indstilling fra en visitationssygeplejerske. Enkelte boliger i Højhuset Ørbygård anvises tillige som visitationsboliger, og til personer over 60 år.

Visitationsboliger for udenbys borgere

Udenbys borgere, der ønsker at komme i betragtning til en ældrebolig i Rødovre Kommune, skal henvende sig i deres hjemkommune, med henblik på visitering derfra. Hjemkommunen skal overfor Rødovre Kommune afgive et betalingstilsagn.

Ansøgning om ældrebolig i en anden kommune

Det er muligt at søge om en ældrebolig i en anden kommune. Forinden skal man godkendes på kommunens visitationsudvalg til ældreboliger. Dette sker ved en indstilling fra en af kommunens visitations sygeplejersker. Det skal over for tilflytterkommunen præciseres hvilke ældreboliger det er, man søger.

Carlsro pensionist rækkehuse

I denne afdeling har kommunen 100 % anvisningsret til 62  2-rums pensionistboliger på 47m2. Disse boliger anvises primært til enlige, og kun til pensionister, bosat i Rødovre. Boligerne er ikke handicapegnede