Boligstøtte

Vil du søge boligstøtte, Link https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt/Boligstoette-soege

——————————————————————————————————————————————————————————–

Her er nogen de svar, jeg har fået angående boligstøtte:
som jeg har stillet, da vi her i Doktorhaven, har både betegnelse, familie- og ældreboliger.

“- Tak for din henvendelse Vi skriver til dig, fordi du har spurgt til om der er forskel på boligstøtten til en familiebolig og en ældrebolig. Der er ikke forskel på beregningen, men hvis ældreboligen er anvist kan der evt. bevilges mere i boligstøtte til en ældrebolig. Vil du vide mere? Du kan læse mere om boligstøtte på www.borger.dk/boligstoette. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.-”

“-Tak for din henvendelse På www.borger.dk under boligstøtte, kan du finde svar på spørgsmål omkring boligstøtte. Jeg har her kopieret teksten ind som vedrører anvist bolig og håber det vil besvare dit spørgsmål.: Hvis du bor i en bolig, som kommunen har anvist, kan du måske få mere i boligstøtte.Boligstøtte til folkepensionister og førtidspensionister, der bor i anvist bolig Hvis du er folkepensionist, eller tilkendt førtidspension, og blevet anvist en privat eller almen bolig af kommunen, kan du måske få mere i boligstøtte. Det kan du fx, hvis du bor i en ældre- eller plejebolig, modtager døgnhjælp, eller bruger pladskrævende hjælpemidler som stærkt bevægelseshæmmet, og boligen derfor er egnet til det.Du kan få et tillæg til din boligstøtte, som stærkt bevægelseshæmmet, hvis du bruger kørestol eller andre pladskrævende hjælpemidler inden døre, som du vil have meget vanskeligt ved at bevæge dig rundt uden.Boligstøtte til dig, der bor i anvist bolig, men ikke er førtids- eller folkepensionist Hvis du bor i en anvist bolig, men ikke er førtids- eller folkepensionist, kan du under særlige omstændigheder få mere i boligstøtte. Det kan du, hvis du har en særlig lav indkomst, samt særlige psykiske eller fysiske behov, og derfor er blevet anvist en bolig. Er du stærkt bevægelseshæmmet, og på den baggrund blevet anvist en bolig, vil du måske kunne få mere i boligstøtte. Bor du midlertidigt i en akut anvist bolig, kan du ikke få boligstøtte.
Vil du vide mere? Du kan læse mere om boligstøtte på www.borger.dk/boligstoette. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.-“