Husorden

Husorden for Doktorhaven  Doktorhaven er et minisamfund, hvor mange mennesker bor tæt sammen og er fælles om mange ting.
For at skabe et godt bomiljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til deres naboer, og at alle værner om afdelingens
fællesfaciliteter, trappeopgange, grønne områder o.s.v.
I husordenen er vedtaget nogle uddybende regler på nogle af de områder, hvor man skal huske at vise hensyn.
Husordenen kan ændres på et beboermøde eller ved en urafstemning.
Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle anerkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.
Og udgifter til vedligeholdelse og huslejen kan holdes nede, hvis alle hjælper med til at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand.

1. Ved benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager eller musikinstrumenter skal man tage hensyn til sine naboer.
Ved opstilling eller opsætning af højtalere skal man huske, at lyden forplanter sig gennem væggen til de øvrige beboere.

2. Støjende adfærd bør begrænses og helt undgås efter kl. 22.00. I særlige tilfælde ved fester og lignende bør man sikre
sig sine medbeboeres indforståelse og endvidere udvise særligt hensyn efter kl. 22.00.

3. Brug af støjende værktøj er kun tilladt mellem kl. 9.00 og kl. 19.00.

4. Vaskeriet er kun til vask af beboernes eget tøj.

5. Brug af vaskeriet skal ske efter varmemesterkontorets anvisninger og opslag i vaskeriet.

6. Gårdanlægget er til fælles afbenyttelse, og man bør derfor vise hensyn til sine medbeboere.  Støjende adfærd er ikke tilladt.

7. Ærindekørsel i gårdareal er tilladt.

8. På grund af rottefaren er det ikke tilladt at udlægge foder til fugle eller katte på ejendommens fællesareal.

9. Affald skal sorteres og behandles efter varmemesterkontorets anvisninger.

10. Det er ikke tilladt at henstille affald eller andre effekter på trapper eller andre fællesarealer.

11. Det er ikke tilladt at holde hund eller kat.

Nærværende husorden blev vedtaget på beboermødet den 27. marts 1995.