Organisationsbestyrelsen

Afdelingens boliglejere samt disses myndige husstandsmedlemmer er valgbare til såvel
afdelingsbestyrelse som organisationsbestyrelse.

Bestyrelsen for boligorganisationen vælges af den øverste myndighed, repræsentantskabet,
der er sammensat af beboerrepræsentanter fra alle boligafdelinger.

Opstår der uenighed mellem en afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelsen om budget og
regnskab, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelsen.