Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed og består af boligorganisationens bestyrelse
og repræsentanter for hver afdelingsbestyrelse.
Det ordinære afdelingsmøde (valgmødet) i den enkelte boligafdeling træffer beslutning om, hvorvidt afdelingsbestyrelsen
eller afdelingsmødet vælger repræsentanter til repræsentantskabet. Der vælges det antal repræsentanter,
som den pågældende afdeling er berettiget til efter boligorganisationens vedtægter.
De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer
til boliglejere i den pågældende afdeling.