Stauning i Doktorhaven

HISTORIE Danmarks tidligere statsminister Thorvald Stauning var med til at nedlægge grundstenen til Doktorhaven i 1941.
historie_stauning_NY.jpg
Th. Stauning, th., med det karaktariske skæg på besøg i Doktorhaven Foto: Lokalhistorisk Samling
HISTORIE Danmarks tidligere statsminister Thorvald Stauning var med til at nedlægge grundstenen til Doktorhaven i 1941.
På billedet står han sammen med sognerådsformand Gustav Jensen. Billedets noget forringede kvalitet skyldes, at det oprindeligt stammer fra en otte millimeter smalfilm, der blev optaget i forbindelse med grundstensnedlæggelsen og Staunings besøg i Doktorhaven den 8. maj 1941.

Senere samme år blev der opført i alt 94 ældreboliger efter tegninger af arkitekt Georg Ponsaing. Rødovre Kommune havde købt grunden ved Damhusengen i 1939 af overlæge M. Claudius, hvilket er grunden til, at området fik navnet Doktorhaven.
Th. Stauning døde året efter besøget i Rødovre.