AKB’s historie

Arbejdernes Kooperative Byggeforening (AKB) (1913-), kooperativ byggeforening stiftet i 1913 ved en sammenlægning af murersvendenes, bygningssnedkernes og tømrersvendenes aktieselskaber fra 1899 og elektrikernes selskab fra 1912. AKB blev stiftet året efter oprettelsen af AAB, men omstændighederne var de samme: en protest mod bankernes forsøg på at tvinge huslejerne i vejret. Byggeforeningen blev i sin første periode ledet af I. Jessen (1868-1946), og fik sat byggeriet af flere tusinde boliger i gang.

Der er ikke nogen, der skal tjene penge på de almene boliger. Huslejen er det, man kalder omkostningsbestemt. Det betyder, at din husleje går til udgifterne i din boligafdeling. Både de daglige udgifter, men også til de udgifter, der kommer hen ad vejen. Derfor lægges der typisk et beløb til side hver måned, så boligerne kan blive vedligeholdt løbende. Der skal ikke være noget overskud i boligafdelingen. Det skal bare løbe rundt, hvis der er overskud, skal det afvikles indenfor 3 år.

1913 DET FØRSTE SPADESTIK

Ny bydel ser dagens lys

Udgangspunktet for dannelsen af Arbejdernes Kooperative Byggeforening A/S – et af de første ”sociale boligselskaber” – var arbejdsløshed og bolignød. Og dog – den egentlige initiativtager, Fritz Ortmann, var ikke et barn af arbejderbevægelse og kooperation, men en driftig sagfører, der så arbejderbevægelsen som et brugbart led i virkeliggørelsen af sine planer om boligbyggeri på Frederiksholm.

Jorden var ejet af Frederiksholm Tegl- og Kalkværk – som Ortmann var sagfører for. Han så en mulighed for samarbejde med de kooperative byggevirksomheder, der var inde i en stagnation.

Historien - AKB, København
Arbejdernes Kooperative Byggeforening A/S
Kimen til AKB var lagt: Et selskab, der skulle ”opføre Beboelsesejendomme for Medlemmer af Arbejderstanden på hertil egnede Grunde.”

Så den 8. februar 1913 blev Arbejdernes Kooperative Byggeforening A/S stiftet på Café du Park i Gyldenløvesgade, hvor en række ledere fra kooperative virksomheder og repræsentanter for Københavns Borgerrepræsentation var til stede.

Håndværkerfirmaerne
Murersvendenes Aktieselskab, Tømrersvendenes Aktieselskab, Bygningssnedkernes Aktieselskab, Smedenes Selskab A/S Aurora og Elektrikernes Aktieselskab Alliance var de aktive aktionærer, men en lang række af virksomheder tegnede passive aktier til støtte for ideen.

De håndværkerfirmaer, der havde aktier i AKB og repræsentanter siddende i bestyrelsen, skulle opføre AKB’s byggerier, og i de første 50 år af AKB’s historie gav dette ikke anledning til nogen bekymringer hos AKB’s ledelse. Tværtimod blev der gjort meget ud af at slå fast, at der var tale om et håndværkerkonsortium, hvor deltagerne indgående kendte hverandre, og hvor alle var lige interesserede i at præstere et godt arbejde, og hvor alle var besjælede af tanken om at rejse gode og billige boliger.

Læs mere

AKB_1913-2006_historien_om_et_boligselskab-1