Musklens arbejde

Nogle gange vil musklerne arbejde individuelt, mens de andre gange vil arbejde sammen i grupper. Omkring hvert led i kroppen sidder der muskler som er antagonister – dvs. at de har modsatrettede virkninger af hinanden. Ved kontraktion (sammentrækning) af muskler kalder man den muskel eller muskelgruppe som kontraheres agonisten og den passive muskel eller muskelgruppe for antagonisten.

Musklerne er i stand til aktivt selv at forkorte sig, hvorimod en forlængelse sker passivt. De er derfor afhængige af at der er andre muskler der kan trække dem tilbage til udgangslængden, og det er dette de antagonistiske muskler sørger for.

Musklens arbejde kan enten være statisk eller dynamisk. Ved statisk arbejde kontraheres musklen uden at ændre længde. Ved dynamisk arbejde vil der derimod blive skabt bevægelse enten i form af en forlængelse eller forkortelse af musklen.

Personer som sidder meget, eller bruger rollator har tildens til at gå foroverbøjet, derfor er det vigtig
at lave udstrækning for at forlænge musklerne til normal længde.

JB