Skærpede restriktioner som følge af stigning i smitte med COVID-19

6521 – Skærpede restriktioner som følge af stigning i smitte med COVID-19

Den 12. november 2021 blev der indført krav om coronapas visse steder og efterfølgende indført krav om mundbind visse steder for at begrænse smitten. Den 10. december 2021 blev der indført særlige krav om nedlukning af natteliv, lukketider for serveringssteder og flere andre smittebegrænsende tiltag. Disse tiltag er fra den 19. december 2021 skærpet og udvidet på grund af den stigende smitte – og det har bl.a. indflydelse på brugen af beboerlokaler og afholdelse af møde i beboerdemokratiet.

Der er bl.a. indført følgende restriktioner, som er relevante for almene boligorganisationerne:

Selskabslokaler, forsamlingshuse og lignende, der anvendes til udlejning eller lignende såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre private mærkedage skal holdes lukket.
Der er forbud mod afholdelse af konferencer og foredrag, herunder generalforsamlinger mv.
Der er yderligere restriktioner for serveringssteder.
Forlængelse af gældende regler om krav om coronapas og mundbind eller visir.

Restriktionerne er gældende til og med den 15. januar 2022.

Almene boligorganisationer bør være særligt opmærksomme på, at restriktionerne har indflydelse på brugen af beboerlokalerne og på afholdelse af møder i beboerdemokratiet:

Brug af beboerlokaler
For almene boligafdelinger betyder de nye restriktioner, at selskaber i afdelingens beboerlokaler skal aflyses, og lokalerne holdes lukket for udlejning – det vil sige, at der ikke kan afholdes private arrangementer og fester i beboerlokalerne.

Fælles aktiviteter for beboere i beboerlokalerne er tilladt, men myndighederne opfordrer kraftigt til, at alle idræts- og foreningsaktiviteter indstilles til efter nytår.

Hvis der forefindes beboercafeer og lignende, der har karakter af et egentlitg serveringssted, gælder der særlige regler i forhold til åbningstid, arealkrav, mundbind og coronapas. Disse restriktioner gælder ikke for serveringssteder tilknyttet sociale tilbud oprettet efter serviceloven.

Møder i beboerdemokratiet
For almene boligorganisationer betyder forbuddet mod generalforsamlinger mv., at der ikke kan afholdes møder i beboerdemokratiet – dvs. generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og afdelingsmøder – til og med den 15. januar 2022.

Hvis disse restriktioner forlænges i et sådant omfang, at der i en længere periode ikke kan afholdes møder, herunder foretages valghandlinger og godkendes budgetter, kan der (igen) blive behov for midlertidige regler på boligområdet. BL er i tæt dialog med Indenrigs- og Boligministeriet herom.