Skjold, Doktorhaven

ps. må gerne download

Statsminister Thorvald Stauning sammen med Sognerådsformand Gustav Jensen henlægge grundstenen til Doktorhaven d. 8. maj 1941

80-aar-jubilaeum-1