VelkommenStatsminister Thorvald Stauning sammen med Sognerådsformand Gustav Jensen henlægge
grundstenen til Doktorhaven d. 8. maj 1941, hvor efter de gik i gang med de første 2 blokke.