Sker i februar 2024

Ps, Fællesfrokost torsdag 1/2-2024 og fredag 23/2-2024, se side 2, Husk at aflevér blanketten til Julie eller i postkassen i bygning 2.

februar-plan