Sker i marts 2024

Ps, Fællesfrokost, Husk at aflevér blanketten side 2 til Julie eller i postkassen i bygning 2.

marts-plan